lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonometri

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Ekonometri

Inriktningen inom ekonometri syftar till att ge specialkompetens inom ekonometriska metoder och lämpar sig särskilt bra för studenter som vill arbeta med avancerade ekonometriska analyser och prognoser. För studenter som planerar för en forskarutbildning med ekonometri som specialitet är inriktningen en mycket bra förberedelse.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Alla omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys, eller
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering

2. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (ojämna år), eller
2. NEKP33 - Statistiska metoder för ekonometri (jämna år)

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys
1. NEKP34 - Ekonometrisk teori (ojämna år), eller
1. Valfri kurs

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå


År 2 - hösttermin
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys, eller
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi, eller
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi

2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (ojämna år), eller
2. NEKP33 - Statistiska metoder för ekonometri (jämna år)

År 2 - vårtermin
1. NEKP34 - Ekonometrisk teori (ojämna år), eller
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477