lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finansiell ekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi handlar främst om individers möjligheter att fördela sin konsumtion över tid i en föränderlig omgivning, det vill säga att under mer eller mindre slumpmässiga (stokastiska) förhållanden kunna maximera sin konsumtion. Individer som är ovilliga att ta risker önskar vanligtvis hålla en så jämn konsumtion som möjligt mellan olika tidpunkter. För att underlätta detta har ett stort antal finansiella tillgångar utvecklats, t ex riskfria obligationer, aktier och optioner. Det är dessa tillgångar och dess värdering som studeras inom den moderna finansiella teorin.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Samtliga omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys, eller
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri

2. NEKN82 - Empirisk finansiell ekonomi
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, eller
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin
1. NEKN83 - Hantering och värdering av finansiell risk
1. NEKN34 - Tidsserieanalys

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

 

År 2 - hösttermin
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys, eller
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi, eller
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering

2. NEKP81 - Finansiell ekonomi i kontinuerlig tid (ges ej HT16)
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, eller
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 2 - vårtermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
År 2 - vårtermin

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477