lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Internationell ekonomi och utvecklingsekonomi

Syftet med inriktningen internationell ekonomi och utvecklingsekonomi är att förbereda de studerande för kvalificerat analytiskt arbete. Det kan exempelvis handla om att analysera orsaker till och effekter av utrikeshandel och ekonomisk integration, både i ett europeiskt och ett globalt perspektiv. Inriktningen förbereder också för kvalificerad analys av orsaker till inkomstskillnader mellan länder och olika utvecklingsproblem.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Samtliga omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri

2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys
2. NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi, eller
2. NEKN74 - Kinas ekonomi, eller
2. NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi

År 1 - vårtermin
(Två av fem nedanstående kurser under period 1)
1. NEKN71 - Avancerad ekonomisk integration
1. NEKN72 - Avancerad handelsteori
1. NEKN75 - Institutioner, marknader och företag i ett kinesisk sammanhang
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år)
1. NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori (ojämna år)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå


År 2 - hösttermin
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering, eller
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi

2. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
2. NEKN73 - Avancerad utvecklingsekonomi, eller
2. NEKN74 - Kinas ekonomi, eller
2. NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi

År 2 - vårtermin
(Två av fem nedanstående kurser under period 1)
1. NEKN71 - Avancerad ekonomisk integration
1. NEKN72 - Avancerad handelsteori
1. NEKN75 - Institutioner, marknader och företag i ett kinesisk sammanhang
1. NEKP41 - Ekonomisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år)
1. NEKP42 - Internationell makroekonomisk teori (ojämna år)

2. NEKP01 - Examensarbete, magisternivå


 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477