lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Makroekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Makroekonomi

En makroekonom analyserar ett brett spektrum av den ekonomiska utvecklingen i ett land och syftet med inriktningen är att ge ingående kunskaper och färdigheter om makroekonomins delområden och frågeställningar och därigenom förbereda för kvalificerat analytiskt arbete inom ämnet. Inriktningen kan även byggas på med en forskarutbildning.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Samtliga omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri

2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys
2. NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år)

År 1 - vårtermin
1. NEKN34 - Tidsserieanalys
1. NEKP41 - Ekonomsisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (ojämna år)

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

 

År 2 - hösttermin
(Period 1: två av nedanstående tre kurser)
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering

2. NEKN42 - Tillämpad internationell makroekonomi, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (udda år)
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. NEKP41 - Ekonomsisk tillväxt, avancerad kurs (jämna år), eller
1. NEKP42 - International makroekonomisk teori (ojämna år)
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå

 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477