lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Mikroekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Mikroekonomi

Mikroekonomi ger kunskaper om ekonomins mest grundläggande problem. En nationalekonom med mikroekonomisk inriktning är en generalist. Mikroekonomi handlar om enskilda individers, företags och offentliga institutioners beteende och samspel, och konsekvenserna av detta samspel för ekonomin som helhet. En viktig grupp av frågeställningar rör prisbildning och resursallokering i marknader med såväl många som få aktörer. Den mikroekonomiska inriktningen är även lämplig för den som vill fortsätta med forskarstudier.

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Samtliga omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering

2. NEKP23 - Mikroekonomi - individuella val
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande, eller
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (ojämna år)

År 1 - vårtermin
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år),  eller
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

 

År 2 - hösttermin
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi, eller
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi

(Period 2: två av nedanstående tre kurser)
2. NEKN22 - Ekonomiskt och finansiellt beslutsfattande
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys, eller
2. NEKP32 - Matematiska metoder - dynamisk optimering (ojämna år)

År 2 - vårtermin
1. NEKP22 - Mikroekonomi - strategisk interaktion (jämna år),  eller
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

 

 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477