lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Rekommenderad kursstruktur för en inriktning inom Offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi

Studier inom offentlig ekonomi och hälso- och arbetsmarknadsekonomi handlar om analyser rörande inkomster och inkomstfördelning, socialförsäkringar och pensionssystem, beskattning, välfärd och rättvisa, arbetslöshet och arbetsmarknadspolitik, lönesättning, hälsa och hälsobeteende et cetera. Utbildningen ger förtrogenhet med problem, metoder och teorier relevanta för den offentliga och den privata sektorn i vid mening

För en masterexamen om totalt 120 högskolepoäng rekommenderas följande kurser. Samtliga omfattande 7,5 hp utom uppsatserna som omfattar 15 hp vardera.

Kurskatalog - sammanfattning
 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2)
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN31 - Avancerad ekonometri

2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys
2. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (jämna år), eller
2. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri

År 1 - vårtermin
1. NEKN61 - Avancerad hälsoekonomi
1. NEKN51 - Ekonomisk utvärdering

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

 

År 2 - hösttermin
1. NEKP51 - Avancerad offentlig ekonomi
1. NEKP31 - Matematiska metoder - statisk optimering, eller
1. NEKN81 - Grunderna för finansiell ekonomi

2. NEKN64 - Avancerad arbetsmarknadsekonomi (jämna år), eller
2. NEKN33 - Tillämpad mikroekonometri
2. Valfri kurs

År 2 - vårtermin
1. Valfri kurs
1. Valfri kurs

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

År 1 - hösttermin (period 1 resp. 2) - för studenter antagna till programmet från och med HT2017
1. NEKN21 - Avancerad mikroekonomisk analys
1. NEKN32 - Matematiska metoder
2. NEKN31 - Avancerad ekonometri
2. NEKN41 - Avancerad makroekonomisk analys

År 1 - vårtermin

2. NEKN01 - Examensarbete, magisternivå

År 2 - hösttermin
År 2 - vårtermin

2. NEKP01 - Examensarbete, masternivå


 

 

 

 

 

 

 

 

Examenskrav

Programchef MSc in Economics

FD Mårten Wallette
Epost: Marten.Wallette@nek.lu.se
Rum: EC1:289
Telefon: 222 8675

Programkoordinator - allmänna frågor

Fil. mag. Rikke Barthélemy
Epost: Master@nek.lu.se
Rum: EC1:279
Telefon: 222 9477