lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Det finns en stark forskningstradition vid Nationalekonomiska institutionen och institutionen har varit basen för namnkunniga forskare som te.x. Knut Wicksell.

För närvarande bedrivs forskning inom ett antal områden, varav vissa är knutna till rekommenderade ubildningsinriktningar inom grundutbildningen. Institutionen har varit värd för många framstående internationella konferenser tack vare stöd från Arne Rydes stiftelse som är knuten till institutionen.