lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arbetsmarknadsekonomi

Forskning inom arbetsekonomi kan ta itu med begrepp på makronivå som arbetskraftsutbud och arbetslöshet, eller begrepp på mikronivå som bestämmande faktorer för humankapital. Arbetsekonomerna vid institutionen är mikroorienterade, med tonvikt på trovärdiga empiriska metoder.

Kontakt

Petter Lundborg
Professor, professor

petter.lundborg@nek.lu.se