lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finansiell ekonomi

Finansiell ekonomi är ett mångfacetterat område, förutom kärnämnen som prissättning, riskhantering och bolagsstyrning, omfattar det även de juridiska, reglerande, skattemässiga och styrande ramarna kring det finansiella systemet.