lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Knut Wicksell Centre for Financial Studies

 

Knut Wicksell Center for Financial Studies (KWC) är ett nätverk verkamt vid Ekonomihögskolan. Knut Wicksell Center for Financial Studies mål är att bedriva högkvalitativ forskning inom finansområdet och att engagera sig i samarbete med näringslivet.