lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SNEE aktiviteter

 

SNEE arrangerar tillsammans med Knut Wicksells centrum en konferens i Lund den 29-30 september: 

 

KWC/SNEE Conference on Sustainable Finance

 

• Grand Hotel Lund
• Torsdag - fredag 29-30 september, 2022

Keynote Speaker: Stefano Battiston, University of Zurich

Mer information


Gästföreläsning

Anders Ahnlid, Generaldirektör på Kommerskollegium

Titel: "The global trading system in the shadow of war"

  • 20 september
  • Lund

För att inspirera studenter att arbeta med frågor om europeisk ekonomisk integration kommer Anders Ahnlid att hålla en gästföreläsning för alla studenter (kandidat och master) som läser kurser i ekonomisk integration vid Lunds universitet.


Årlig SNEE-konferens om handel och ekonomisk integration

 

  • 24 november
  • Lund

Årets SNEE-konferens om handel och ekonomisk integration kommer att vara ett endagsevenemang, den 24 november. 

Mer information