lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stiftelsen till Pontus Roos minne

Pontus Roos, född den 31 januari 1953 och avliden mycket för tidigt den 13 december 2010, var en kreativ och innovativ person som var starkt övertygad om möjligheterna att utveckla och tillämpa nationalekonomiska teorier för att lösa praktiska problem inom såväl tjänste- som industrisektorn. Han var också varm, generös och vänfast och mötte livets olika prövningar med ödmjukhet, stark vilja och stor kärlek till sin familj. Denna stiftelse har tillkommit för att upprätthålla hans minne som nationalekonom samt som mycket god vän och sann gentleman.

Stiftelsens ändamål är att årligen betala stipendium enligt följande. Mottagaren skall vara doktorand, alternativt yngre disputerad forskare, i ämnet nationalekonomi vid Lunds universitet. Mottagaren skall vara person som skriver sin avhandling, eller forskar, inom området tillämpad mikroekonomi. Stipendiet är avsett att finansiera forskning inom detta område på sätt som uppmärksammar, eller påminner om, Pontus Roos. Stipendiets storlek är 85000 kr 2019. Beslut fattas i juni och stipendiet utdelas i samband med ”kick off” för forskarutbildningen i början av höstterminen.

Ansökan

Ansökan skall innehålla en kortfattad redogörelse, högst en A4-sida, för pågående eller planerad forskning som stipendiet avser att stödja. Vidare skall ansökan innehålla ett mindre CV, högst en A4-sida, som innehåller personuppgifter och relevanta forskningsresultat i form av titlar på uppsatser, samt var och när dessa är publicerade. Ansökan skall utformas som en pdf-fil innehållande två sidor.

“Do not go where the path may lead; go instead where there is no path –  and leave a trail.”     
(Ralph Waldo Emerson)

 

Ansökan

Ansökan skickas senast 2019-05-13 med e-post till:

Nationalekonomiska institutionen
vid Lunds universitet
Lars-Gunnar Svensson
 

Utdelningsnämnd

Helen Roos

Professor Fredrik Andersson

Professor Lars-Gunnar Svensson
Ordförande
Telefon: 046-2228679
Mobil: 0706175966
E-post:
lars-gunnar.svensson@nek.lu.se