lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stiftelsen till Pontus Roos minne

Pontus Roos, född den 31 januari 1953, och avliden mycket för tidigt, den 13 december 2010, var en kreativ och innovativ person som var starkt övertygad om möjligheterna att utveckla och tillämpa nationalekonomiska teorier för att lösa praktiska problem inom såväl tjänste- som industrisektorn. Han var också varm, generös och vänfast och mötte livets olika prövningar med ödmjukhet, stark vilja och stor kärlek till sin familj. Denna stiftelse har tillkommit för att upprätthålla hans minne som nationalekonom, samt som mycket god vän och sann gentleman.

Stiftelsen

Stiftelsens ändamål är att årligen betala stipendium enligt följande. Mottagaren ska vara doktorand, alternativt yngre disputerad forskare, i ämnet nationalekonomi vid Lunds universitet.

Mottagaren ska vara person som skriver sin avhandling, eller forskar, inom området tillämpad mikroekonomi. Stipendiet är avsett att finansiera forskning inom detta område på sätt som uppmärksammar, eller påminner om, Pontus Roos. Stipendiets storlek är 130 000 kr för 2023.

Beslut fattas i juni och stipendiet utdelas i samband med ”kick off” för forskarutbildningen i början av höstterminen.

Ansökan

Blankett för ansökan hittar du i menyn till  höger - denna ska skickas in per post. 

“Do not go where the path may lead; go instead where there is no path –  and leave a trail.”     
(Ralph Waldo Emerson)

Ansökan

Ansökanperioden är mellan 1-31 maj varje år.

Ansökan måste skickas per post till : 

Tommy Andersson 
Nationalekonomiska institutionen 
Lunds universitet 
Box 7080 
220 07 Lund 

 

Utdelningsnämnd

Helen Roos

Professor Fredrik Andersson

Professor Tommy Andersson,
Ordförande
E-post: tommy.andersson@nek.lu.se