lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Övrigt

Styrelsemöte

21 april 2020 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Finance seminar: Patrick Grüning

12 maj 2020 kl. 14:15–15:30

Övrigt

Spring Conference at the Economics Department - CANCELLED

13 maj 2020 kl. 00:00–00:00

Disputation

Disputation i nationalekonomi: Polina Knutsson

14 maj 2020 kl. 14:15–16:00

Disputation

Disputation i nationalekonomi: Sanna Ericsson

15 maj 2020 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Brown bag seminar: Thomas Fischer

15 maj 2020 kl. 12:00–13:00

Disputation

Disputation i nationalekonomi: Pol Campos-Mercade

1 juni 2020 kl. 14:15–16:00

Övrigt

Styrelsemöte

16 juni 2020 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Finance Seminar: Mao Ye

15 september 2020 kl. 14:15–15:30