lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Seminarium

Departamental seminar

29 augusti 2019 kl. 14:15–16:00

Övrigt

Department Board meeting

10 september 2019 kl. 13:15

Seminarium

Finance Seminar: Magnus Dahlquist

10 september 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar

12 september 2019 kl. 14:15–16:00

Seminarium

Finance Seminar: Daniel Paravasini

17 september 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar

26 september 2019 kl. 14:15–16:00

Seminarium

Finance Seminar; Raman Uppal

1 oktober 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar

10 oktober 2019 kl. 14:15–16:00

Seminarium

Finance Seminar; Guofu Zhou

15 oktober 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Finance Seminar: George Tauchen

18 oktober 2019 kl. 13:00–14:30

Övrigt

Department Board meeting

22 oktober 2019 kl. 13:15

Seminarium

Departamental seminar

24 oktober 2019 kl. 14:15–16:00

Seminarium

Finance Seminar: Eric Renault

5 november 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar

7 november 2019 kl. 14:15–16:00

Seminarium

Finance Seminar: Swarnodeep Homroy

12 november 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar

21 november 2019 kl. 14:15–16:00

Övrigt

Department Board meeting

26 november 2019 kl. 13:15–15:00

Seminarium

Finance Seminar: Linda Sandris Larsen

26 november 2019 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Departamental seminar - Kurt Mitman

5 december 2019 kl. 14:15–16:00

Övrigt

Department Board meeting

17 december 2019 kl. 13:15–15:00

Seminarium

Departamental seminar

19 december 2019 kl. 14:15–16:00