lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Devon Spika

Disputation

Devon Spika vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Devon Spika har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Gender, health, the decisions we make and the actions we take.

Fakultetsopponent är professor Philipp Lergetporer, Technical University of Munich.

 
31 maj 2023
10:15

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund