lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Dinh-Vinh Vo

Disputation

Dinh-Vinh Vo vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Dinh-Vinh Vo har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Crisis Spillover and Information Transmission in the Financial Markets.

Fakultetsopponent är professor Magnus Dahlquist, Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om avhandlingen

 
27 februari 2020
14:15–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund