lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Duc Hong Hoang

Disputation

Duc Hong Hoang vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Duc Hong Hoang har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on currency markets.

Fakultetsopponent är professor Jarkko Peltornaki, Stockholms universitet.

 
28 april 2023
13:15

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund