lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Haiyue Dong

Disputation

Haiyue Dong vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Haiyue Dong har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on Household Finance.

Fakultetsopponent är Alexander Schandlbauer, Syddansk Universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
16 oktober 2023
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund