lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i nationalekonomi: Staffan Lindén

Disputation

Staffan Lindén vid Nationalekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Staffan Lindén har för avläggande av doktorsexamen i nationalekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Essays on expectations and financial markets.

Fakultetsopponent är professor Pär Österholm, Örebro universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
13 november 2020
10:15–12:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund