lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Föreläsningar hos Studieverkstaden HT23 (ex. studieteknik)

Under höstterminen 2023 arrangerar Studieverkstaden ett flertal föreläsningar på både svenska och engelska.

Våra föreläsningar behandlar tre olika teman:

- studieteknik
- effektiva lässtrategier
- effektiva skrivstrategier

Anmälan krävs!

För mer information se Studieverkstaden HT23

 
30 augusti–14 januari 2024