lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Outdoor Stipendium inom turism

Outdoor är idag ett av Sveriges ledande företag inom uteliv. Att öka kunskapen inom turism och dess framtid är något vi brinner för. Därför vill vi belöna en uppsats som bidragit med nya kunskaper till vårt ämnesområde genom ett nyinstiftat stipendium, värt 10 000 kronor.

Stipendiet kan sökas av studenter som har skrivit C-uppsats (kandidatuppsats) eller D-uppsats (magisteruppsats) vid en högskola/universitet under läsåret 2022/2023. Uppsatsen ska vara inom ämnesområdet turism, antingen med fokus på Sverige eller internationellt. 

Uppsatsen får gärna beröra områden som Outdoor är verksamma inom, det vill säga friluftsliv, vandring, fiske eller andra outdoor-aktiviteter. Men du är lika välkommen och har lika stor chans att bli en vinnare genom att ansöka med en uppsats som berör turismen på ett bredare plan. Det kan alltså även vara inom ekonomi, reklam och pr, marknadsföring, management, redovisning och medicin. Vi är redo för kunskap.

För mer information se Outdoor stipendium

 
9 juni–31 oktober 2023