lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT21 - Ratio

Är du i slutet av en utbildning inom exempelvis nationalekonomi, statsvetenskap, sociologi eller företagsekonomi? Sök praktik på forskningsinstitutet Ratio.

Som praktikant på forskningsinstitutet Ratio deltar du i våra forskningsprojekt och får möjlighet att tillämpa dina kunskaper från utbildningen. Tillsammans med våra meriterade forskare arbetar du med datainsamling och analys, samt deltar i författandet av rapporter och vetenskapliga artiklar.

För mer information se Ratio VT21

 
17 september–15 november 2020