lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT21 - riksrevisionen

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av utredande eller granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor där du, med en handledare vid din sida, aktivt får delta i kvalificerade granskningsprojekt inom effektivitetsrevision!

Inom effektivitetsrevisionen granskas förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningsarbetet bedrivs projektform och som praktikant hos oss får du möjlighet att aktivt delta i granskningsprojekten och medverka i granskningsarbetet. Vår avdelning för effektivitetsrevision är uppdelad i sex enheter efter riksdagens utskott.

Ansökan senast den 27 september - Riksrevisionen VT21

 
7–27 september 2020