lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Faugert & Co utvärdering

Är du intresserad av att bidra till utveckling av offentlig sektor och policyutveckling? Vill du få praktisk erfarenhet av att ta fram analysunderlag och skriva rapporter? Vi söker nu praktikanter till vårt kontor i Stockholm under vårterminen 2024.

Faugert & Co är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och analys inom områdena forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation. Vi är sedan cirka femton år tillbaka en del av Technopolis Group som är Europas största privata företag specialiserat på utvärdering och konsultation inom innovations- och forskningspolitik. Gruppen har för närvarande över 200 anställda vid tolv kontor i och utanför Europa.

Vi stödjer myndigheter och andra organisationer genom att analysera och utvärdera deras FoU-satsningar och innovationsprojekt. Bland våra uppdragsgivare finns forskningsfinansiärer som Vinnova, Energimyndigheten, Forte och olika forskningsstiftelser men även svenska kommuner och regioner. På nordisk nivå har vi kunder som Nordiska ministerrådet, NordForsk, Norges forskningsråd, norska och danska myndigheter, och på europeisk nivå flera av EU-kommissionens generaldirektorat.

Tidigare praktikanter jobbar till exempel på svenska myndigheter och intresseorganisationer, samt som konsulter inom branschen. Våra praktikplatser är även en naturlig del av vår rekryteringsprocess.

För mer information se Faugert VT24.

 
13 september–31 oktober 2023