lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Kantar Public (samhällsutveckling-utvärdering)

Som praktikant får du arbeta med kollegor som har mångårig erfarenhet av att stötta svenska och internationella myndigheter, kommuner, regioner och ideella organisationer med undersökningar, analyser och utvärderingar.

Inom Samhällsutveckling och utvärdering fokuserar vi på att erbjuda just utvärdering av olika typer av insatser inom den offentliga sfären. Utvärdering har en central roll i samhällsutvecklingen och utgör grunden för effektiva beslutsprocesser. Vi skräddarsyr innovativa och välgrundade metoder och samlar in data från hela världen för att leverera kvalitetssäkrade utvärderingar som stödjer samhällsutvecklingen, både i Sverige och globalt. Uppdragen rör många politikområden allt från folkhälsa, utbildning, miljö, internationellt bistånd, jämställdhet och migration till arbete och sysselsättning. Som praktikant får du tillfälle att bidra till både samhällsnytta och utvecklingen på Kantar Public.

För mer information se Kantar Public VT24

 
19 september–29 oktober 2023