lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - New Republic (samhällsutveckling)

New Republic är en public affairs-byrå som arbetar med strategisk kommunikation och rådgivning. Våra uppdrag spänner från att åstadkomma en specifik lagändring eller allmänt större förståelse för en branschs samhällsnytta, till att skapa större synlighet för ett enskilt varumärke eller hjälpa myndigheter att formulera och sprida samhällsinformation.

Public Affairs handlar om att påverka beslutsfattare och allmän opinion genom strategisk rådgivning och kommunikationsinsatser. Inom public affairs möts politik, ekonomi och kommunikation för att påverka, forma och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling.

Not. För att godkännas som en praktik i nationalekonomi måste arbetsuppgifterna vara av kvalificerad nationalekonomisk art.

För mer information se New Republic VT24

 
21 september–22 oktober 2023