lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - OECD, Paris (Sveriges permanenta delegation)

Praktik vid OECD-delegationen ger möjlighet att följa OECD:s världsledande arbete avseende analys och policyutveckling i en rad aktuella samhällsfrågor, och att få insyn i hur delegationen arbetar för att företräda Sverige i OECD.

OECD är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan medlemsländernas regeringar i olika samhällsfrågor, med tonvikt på ekonomi, handel och utveckling. Organisationen är aktiv i den globala ekonomiska debatten, och i en rad internationella globaliseringsfrågor. OECD verkar genom regler, standarder och internationella överenskommelser som antagits av medlemmarna och som i vissa fall är öppna för andra länder. Relationer med icke-medlemsländer, med intresseorganisationer och andra aktörer är av stor vikt för OECD:s arbete.

För mer informaion se OECD VT24

 
18 september–12 oktober 2023