lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Regeringskansliet utlyser praktikplatser

Regeringskansliet tar emot många praktikanter i olika delar av verksamheten. Respektive departement, Statsrådsberedningen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning avgör från termin till termin om de har möjlighet att ta emot någon eller några praktikanter.

De utlysta praktikplatserna är sorterade under två rubriker: "Lediga praktikplatser i Stockholm" och "Lediga praktikplatser på utlandsmyndigheterna".

Not. Många av platserna godkänns inte som en akademisk praktik i nationalekonomi. Läs utlysningarna noga, och om du har funderingar om en viss praktikplats kontakta Nationalekonomiska institutionens studievägledare.

För mer information och utlysningar se Regeringskansliet VT24

 
18 september–12 oktober 2023