lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Riksrevisionen (effektivitetsrevisionen)

Är du i slutskedet av din universitets- eller högskoleutbildning och vill få erfarenhet av granskande arbete i statsförvaltningen? Vi erbjuder praktikplatser i en professionell miljö med engagerade kollegor, handledning av erfarna projektledare/effektivitetsrevisorer, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter inom ramen för pågående granskningsprojekt samt deltagande i seminarier och internutbildning.

Inom effektivitetsrevisionen granskas förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Granskningsarbetet bedrivs projektform och som praktikant hos oss får du möjlighet att aktivt delta i alla delar av granskningsarbetet. Vår avdelning för effektivitetsrevision är uppdelad i sex enheter efter riksdagens utskott.

För mer information se Riksrevisionen VT24

 
11–29 september 2023