lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - SIDA, avdelningen för verksamhetsstöd/Utvärderingsenheten

Är du intresserad av lära dig mer om hur man utvärderar resultat och effekter av biståndet? Då kan det vara rätt för dig att praktisera på Sidas utvärderingsenhet!

Utvärderingar ger svar på hur och varför vissa resultat uppnåddes – eller inte uppnåddes – och om resultaten är relevanta och hållbara. Utvärderingar lär oss vad som fungerar för vem, under vilka omständigheter och på vilket sätt. Utvärderingar används också för att utkräva ansvar. 

Sidas utvärderingsverksamhet är omfattande. Varje år görs över hundra utvärderingar av svenskt utvecklingssamarbete. Utvärderingarna spänner över de flesta av Sveriges partnerländer och handlar om olika tematiska områden inom svenskt utvecklingssamarbete, t ex demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och miljö och klimat. Vi gör stora utvärderingar av strategisk betydelse för hela Sida och utvärderar Sidas projekt och program i samarbetsländerna. Dessutom utvärderar Sidas samarbetspartners sina biståndsinsatser.

För mer information se SIDA VT24

 
14 september– 1 oktober 2023