lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Sveriges ambassad i Singapore

Ambassadens verksamhet omfattar handels- och Sverigefrämjande, politisk och ekonomisk rapportering, konsulära- och migrationsärenden samt försvars- och säkerhetspolitiskt relaterade frågor.

Den ena praktiktjänsten är placerad vid ambassadens avdelning för ekonomiska och politiska frågor. Uppgifterna är huvudsakligen kopplade till ambassadens främjandeverksamhet och aktiviteter relaterade till det akademiska utbytet mellan Sverige och Singapore. Till detta ska läggas viss EU-relaterad verksamhet samt ekonomisk och politisk rapportering.

För mer information se Singapore VT24

 
18 september–12 oktober 2023