lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Sydsvenska handelskammaren (Malmö)

Nu har vi öppnat upp för ansökningar till två praktikplatser våren 2024. En plats har fokus på kommunikation och en på analys och lobbyarbete. Placeringsort är Malmö. Vi rekryterar löpande så välkommen med din ansökan.

Handelskammaren erbjuder en unik inblick i näringslivet och politiken i södra Sverige. Sedan 2011 tar vi emot ett antal praktikanter per år vilket gett välfungerande rutiner för praktiken samtidigt som vi i största möjliga mån individanpassar denna. Här får ni möjligheten att vara en del av samhällsdebatten och skapa kontakter inom både privat och offentlig sektor. Arbetet omfattar både självständiga arbetsuppgifter och teamarbete där ni får sätta era kunskaper i handling, skaffa erfarenheter och testa idéer.

För båda praktikplatserna gäller att du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, att du har goda kunskaper i svenska och engelska och trivs i en dynamisk och föränderlig miljö.

För mer infforamtion se Handelskammaren VT24 

Not. Endast platsen på "analys och lobbyarbete" är aktuell för studenter i nationalekonomi.

 
14 september–31 oktober 2023