lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Praktik VT24 - Unesco, Paris (Sveriges ständiga delegation)

Unesco är FN:s organ för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Delegationen arbetar aktivt med att påverka global policy inom Unescos mandat. Inom Agenda 2030 har Unesco en viktig betydelse genom sitt breda mandat.

Unesco leder arbetet med utbildningsmålet och har en viktig roll även till exempel inom arbetet för havsmålet och målet om fredliga samhällen. Unesco har även i uppgift att arbeta med skydd av kulturarv (som tex Världsarvskonventionen) inklusive skydd av kulturarv i konflikt. Unesco är också det FN-organ som har uttryckligt mandat att skydda och främja yttrandefrihet och pressfrihet.

Den svenska delegationen vid Unesco verkar aktivt för att få genomslag för svenska hållningar och intressen i Unescos arbete, genom erfarenhetsutbyte, granskningar, förhandlingar och policyformulering.

För mer information se Unesco VT24

 
18 september–12 oktober 2023