lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ratio söker sommarassistent

Inom ramen för programmet Unga Forskare erbjuder Ratio möjligheten till sommarjobb.

Under sex veckor i perioden juni till augusti får du möjlighet att arbeta tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och kvalificerad miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Perioden inleds den 12:e juni, de två veckorna därefter är obligatoriska. Avslutningskonferens hålls i slutet av augusti, med obligatorisk närvaro veckan innan. Utöver det är de resterande tre veckorna flexibla.

För mer information se Ratio - sommar 2023

 
16 januari–26 februari 2023