lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

SCB söker ekonom/statistiker

Är du ekonom eller statistiker med stort samhällsintresse? Vill du vara med och ta fram ekonomisk statistik?

Hos oss kommer du tillhöra ett team av 20 engagerade kollegor i Örebro som har som mål att beskriva ett ständigt föränderligt Sverige ur ett ekonomiskstatistiskt perspektiv.

Du arbetar tillsammans med dina kollegor med att ta fram Företagens ekonomi. Statistiken framställs årsvis och de resultat du tar fram används som underlag för analys av den svenska ekonomin och ligger till grund för ekonomiska och politiska beslut. Vid behov är du med och förklarar, förtydligar och fördjupar i frågor som rör ditt ansvarsområde när vi möter våra användare.

För mer information se SCB - ekonom

 
25 januari–12 februari 2023