lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminar in Microeconomics: Daniel Bought

Seminarium

Daniel Bought (Uppsala University)

 
13 september 2021
13:15–14:30

Kontakt

Roel van Veldhuizen

roel.van_veldhuizen@nek.lu.se