lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Uppsatsstipendium - Compricer

Compricer är Sveriges största jämförelsetjänst för privatekonomi. Vi brinner för att göra svenska hushåll lite rikare och att sprida kunskap om privatekonomi.

Vårt stipendium kan sökas av dig som skrivit en C- eller D-uppsats vid en högskola eller ett universitet i Sverige under 2021.

Uppsatsen kan handla om något av de områden Compricer är verksamma inom såsom bolån, privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring eller el men även författare till uppsatser som berör andra ämnesområden inom privatekonomi är välkomna att ansöka.

För mer informaton se Compricer 2021

 
19 februari–30 september 2021