lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsledning

Prefekt och studierektorer är ansvariga för den direkta ledningen av institutionsarbetet och för att styrelsens beslut verkställs.

 

Prefekt
Professor Håkan Jerker Holm

Telefon:
 046-222 95 51
 
Fax:
 046-222 46 13

E-post:
hj.holm@nek.lu.se  
 

Studierektor forskarutbildningen
Professor Tommy Andersson 

Telefon:
 046-222 49 70
 
Fax:
 046-222 46 13

E-post:
Tommy.Andersson@nek.lu.se  

 

Studierektor grundutbildningen
Fil dr Pontus Hansson

Telefon:
 046-222 79 14
 
Fax:
 046-222 46 13

E-post:
 Pontus.Hansson@nek.lu.se  
 

 

   

 

Institutionens ledning

Institutionen leds av prefekten och institutionsstyrelsen.

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen.

Styrelsen har 9 ledamöter och lika många suppleanter. Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fyra representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande av vilka minst en bör representera de forskarstuderande.