lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Är kvinnor mindre tävlingsinriktade än män? Svaret kan ligga i synen på risk och självförtroende, enligt ny forskning

Publicerad: 2022-10-10

Varför har män och kvinnor olika jobb? Ett nyligen genomfört laboratorieexperiment av Roel van Veldhuizen, biträdande universitetslektor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, tyder på att en del av förklaringen kan vara att kvinnor är mindre självsäkra och ogillar risker. Denna studie, utförd med 424 tyska universitetsstudenter, kommer i tidskriften Journal of the European Economic Association.

Även år 2022 har män och kvinnor fortfarande mycket olika arbeten. I Sverige är 81 procent av grundskollärarna kvinnor, medan 80 procent av IKT-arbetarna och ingenjörerna är män. Tidigare forskning har identifierat ett mönster för varför vissa yrken anses vara manliga eller kvinnliga. Dessa studier pekar på att manliga yrken ofta tenderar att innebära en hög grad av konkurrens, antingen på själva jobbet (till exempel när man arbetar som vd) eller på vägen dit (till exempel när man arbetar sig uppåt, inom ett företag).

Ny forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tyder på något annat. Tidigare arbete fokuserar på ett experiment i turneringsform med konkurrensfokus. Ekonomen Roel van Veldhuizen genomförde istället ett experiment där deltagarna väljer mellan en chansning och ett säkert alternativ. Spelet är skapat så att möjligheterna att vinna är mycket lika dem i turneringen som studerats i tidigare arbete. Eftersom spelandet inte längre är en tävling kan dock en eventuell motvilja till, eller förkärlek för tävlingar inte längre förklara deltagarnas val. Det viktigaste resultatet av denna nya studie är att män är lika benägna att välja spel som turnering. Kvinnorna väljer emellertid fortfarande de säkrare alternativen.

"Min forskning visar att även om man tar bort tävlingsmomentet påverkar det inte hur män och kvinnor fattar beslut. Detta innebär att anledningen till att män tävlar mer än kvinnor inte är att de tycker mer om tävlingar, utan snarare att de är mer självsäkra och mer riskbenägna. I motsats till vad tidigare forskning har antagit är det inte nödvändigt att åberopa en egenskap som tävlingsinriktning för att förklara varför kvinnor är mindre benägna att tävla", förklarar Roel van Veldhuizen.

Historiskt sett har det varit svårt att fullt ut förklara befintliga könsklyftor på arbetsmarknaden. Roel van Veldhuizen menar att studier av psykologiska skillnader mellan män och kvinnor kan bidra till en bättre förklaring av dessa skillnader. 

"Mitt bidrag till den befintliga forskningen ligger i att jag visar att osäkerhetsavvikelse och självförtroende - två egenskaper som är väl studerade och väl förstådda - kan vara tillräckliga för att förklara varför kvinnor är mer ovilliga att delta i tävlingar."

Att minska osäkerheten (t.ex. genom att ha fast i stället för prestationsbaserad lön) och att minska klyftan i självförtroende (t.ex. genom att uppmuntra kvinnor att studera inom naturvetenskap och teknik) kan därför vara ett sätt att ytterligare minska könsskillnaderna på arbetsmarknaden, enligt Roel van Veldhuizen.

 

Bakgrund: Mer om beteendeexperimenten

Det är uppenbart att arbeten för män och kvinnor skiljer sig åt i många fler avseenden än bara i fråga om konkurrens. För att fastställa om konkurrens verkligen spelar en nyckelroll när det gäller att förklara könsskillnader på arbetsmarknaden har forskare studerat kontrollerade miljöer som gör det möjligt att isolera dess roll. I dessa studier uppmanas studentdeltagare att komma till ett datorrum för att lösa additionsproblem. Deltagarna väljer sedan mellan en ackordslön (50 cent per svar) och en turnering (2 euro per svar för den som klarar sig bäst i en grupp på fyra personer). Dessa studier visar vanligtvis att män väljer det tävlingsinriktade turneringsalternativet, medan kvinnor föredrar styckesats.

Vad som är mindre tydligt är vad det är med tävlingar som lockar män men stöter bort kvinnor. Tidigare forskning har betonat betydelsen av tävlingsinriktning som ett personlighetsdrag. Det vill säga, dessa studier hävdar att kvinnor helt enkelt trivs mindre bra i tävlingsmiljöer än män, det vill säga att de är mindre tävlingsinriktade. Men intuitivt sett liknar tävlingar också gambling i det avseendet att resultatet är osäkert. Om kvinnor antingen är mer ovilliga att utsätta sig för osäkerhet eller tror att de har mindre chans att vinna en tävling, skulle detta också kunna förklara varför kvinnor är mindre benägna att tävla. Roel van Veldhuizens experiment gör det möjligt att se om kvinnors relativa ovilja att delta i tävlingar beror på större osäkerhetsrädsla, lägre självförtroende eller en större motvilja mot tävlingar än män.

Kontakt

Roel van Veldhuizen

Biträdande universitetslektor, 

+46 46 222 86 60, roel.van_veldhuizen@nek.lu.se