lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grattis Ulf Gerdtham!

Publicerad: 2023-09-04

Ulf Gerdtham har beviljats 23 780 000 SEK av FORTE för projektet "Att förebygga ojämlikheter i hälsa genom bättre beslut av förebyggande och hälsofrämjande insatser"

Preventiva och hälsofrämjande insatser inom folkhälsopolitikens målområden 2023

Utlysningen av programbidrag ska bygga upp eller stärka forskningsmiljöer för en långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling och bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande och preventiva insatser inom folkhälsoområdet. 

Forte har ett uppdrag av regeringen att genomföra en satsning på forskning om prevention och folkhälsa. Satsningen knyter an till det folkhälsopolitiska ramverket som är antaget av riksdagen. Ramverket består av ett övergripande nationellt mål och åtta målområden. Det övergripande nationella målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Mer information