lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Matthew Collins försvarar sin avhandling

Publicerad: 2022-05-06

Titel: Essays on instruction time, grades and parental investments in education

Ett paper i avhandlingen har titeln; Siblings’ gender and inheritance customs shape educational attainment in sub-Saharan Africa

Trots förbättringar i vissa andra utvecklingsregioner kvarstår könsskillnaden i utbildningsnivå i Subsahariska Afrika. Om föräldrar ägnar mer resurser åt att utbilda sina söner, borde det innebära negativa konsekvenser för syskonens utbildning att ha en bror.

Ny forskning visar att vilken typ av arvsed som praktiseras avgör huruvida detta stämmer. Den negativa effekten av att ha en bror beror på om den dominerande seden är att arv går från fäder till söner eller inte. Resultaten presenteras i en ny avhandling från nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan.

Mer information