lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Minds over Matters - a Pod on Economics and Management

Publicerad: 2023-05-16

I vårt andra poddavsnitt träffar vi Fredrik NG Andersson. Han är docent i Nationalekonomi och diskuterar här begreppet svarta svanar.

Minds over Matters är Ekonomihögskolans podd, där våra forskare bjuder på spaningar och resonemang kring olika ämnen.

Fredrik NG Andersson, docent i Nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet diskuterar svarta svanar, alltså oförutsedda händelser med långtgående konsekvenser som i efterhand kan ses som självklara eller oundvikliga. Tittar vi på Brexit, pandemin, Rysslands invasion av Ukraina eller ekonomiska kriser så finns det flera experter som pekat ut risker, men det är mycket svårt att förutspå exakt när något kommer inträffa.

Fredrik NG Andersson tar upp krisberedskap och behovet av prognoser, även om utfallet oftast skiljer sig från det som förutspåtts. Han tittar bland annat på Sveriges penningpolitik, riksbanken och ekonomiska modeller.

Kontakt

Fredrik N G Andersson är docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan
fredrik_n_g.andersson@nek.lu.se
046-222 46 44