lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nedstängningar under pandemin sannolikt det största policymisstaget i modern tid

Publicerad: 2023-06-16

I den nya boken: Did Lockdowns Work? The verdict on Covid restrictions, utgiven av tankesmedjan Institute och Economic Affairs (IEA) i London, undersöker forskarna Lars Jonung, Jonas Herby och Steve H. Hanke effekterna av lockdowns på överdödligheten under COVID-pandemin.

– Vår studie visar att lockdowns, dvs juridiskt tvingande nedstängningar av samhället, var en i stort misslyckad politik. De hade försumbara effekter på överdödlighet, men stora ekonomiska, sociala och politiska kostnader. Sannolikt utgör lockdowns det största policymisstaget i modern tid, säger Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi och verksam vid Knut Wicksells centrum för finansvetenskap vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Tillsammans har författarna gjort en meta-analys som utgår från mer än 19 000 studier, dvs de kondenserar resultaten från tidigare forskning.

De finner bland annat att:

  • Nedstängningarna under våren 2020 minskade dödligheten mellan 3,2 till 10,7 procent i Europa och USA. Det motsvarar mellan 6 000 till 23 000 dödsfall i Europa och mellan 4 000 till 16 000 dödsfall i covid-19 i USA, låga siffror jämfört med utfallet vid en vanlig influensa. 
  •  Dessa uppskattningar ligger långt under de prognoser på miljontals sparade liv genom lockdowns som presenterades av epidemiologer i början av pandemin. Deras alarmistiska men helt felaktiga prognoser bidrog till att ansvariga politiker införde nedstängningar utan hänsyn till deras samhällskostnader.
  • Länder med hårdare nedstängningar uppvisar inte en märkbart lägre överdödlighet än länder som Sverige med mindre inslag av lockdowns.
  • Effekterna av olika typer av nedstängningar på dödligheten beräknas också.
  • De positiva men små effekterna på dödligheten av nedstängningar måste jämföras med deras negativa ekonomiska, sociala och politiska effekter.
  • Dessa kostnader omfattar bland annat en kraftig nedgång i ekonomisk tillväxt, hög arbetslöshet, en våg konkurser, stigande ojämlikhet, enorm ökning i den offentliga skuldsättningen, förlorad utbildning för unga, växande kriminalitet och våld inom familjer, minskad livskvalitet, ökad mental ohälsa och större inslag av auktoritärt styre världen över.
  • Kostnaderna för samhället för lockdowns är långt större än deras små hälsovinster. 
  • Vid nästa pandemi i framtiden bör dessa erfarenheter av dagens pandemi vara vägledande.

Istället för hårda tvingande restriktioner betonar författarna de positiva effekterna av rekommendationer och frivillig anpassning. Allmänheten ändrade frivilligt sitt beteende och minskade därmed smittspridningen och dödligheten i covid-19. 

Boken har redan väckt internationell uppmärksamhet och lett till kommentarer och analys i internationella media såsom:  BBC NewsSky NewsThe Daily TelegraphThe GuardianThe TimesWashington Times med många fler.

 

Kontakt

Lars Jonung är professor emeritus i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Tillsammans  med Jonas Herby och Steve H. Hanke har han skrivit boken: Did Lockdowns Work? The verdict on Covid restrictions