lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om Riksbanken, penningpolitik och att ta ansvar

Publicerad: 2023-11-06

I Femte avsnittet av LUSEM News Comment uttalar sig Fredrik NG Andersson om Riksbankens underskott och ställer sig frågan, "Hur hamnade vi här?"

"Om riksbanken hade varit ett företag så hade den varit konkursmässig", säger Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han är starkt kritisk till Riksbankens agerande sedan många år tillbaka och hade gärna sett ansvariga, som tar ansvar.