lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Påverkar penningpolitik den ekonomiska ojämlikheten?

Publicerad: 2022-11-01

Det finns starka argument för att så är fallet. Penningpolitik kan påverka förmögenheter genom dess direkta effekt på räntor som, till exempel, skapar ett flöde av förmögenheter mellan sparare och låntagare.

Det betyder att det kan finnas vinnare och förlorare när Riksbanken fattar penningpolitiska beslut. En ny avhandling vid Lunds universitet studerar hur penningpolitiken har påverkat förmögenhetsojämlikheten i Sverige mellan 2000-2007. 

Läs mer på vår samverkansida