lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skönhet kan påverka betygen

Publicerad: 2022-10-25

Vackra kvinnliga studenters högskolebetyg försämrades under pandemin i vissa ämnen; när studenterna inte var fysiskt närvarande och deltog i digital undervisning istället sjönk betygen. Det visar ny forskning från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

En ny studie av doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund visar att vackra kvinnliga studenter klarade sina studier i icke-kvantitativa ämnen sämre då de bedrevs digitalt. Bilder: iStock

En ny studie av doktoranden Adrian Mehic vid Ekonomihögskolan i Lund visar att vackra kvinnliga studenter klarade sina studier i icke-kvantitativa ämnen sämre, baserat på betyg, då de bedrevs digitalt. Utseende-effekten syntes mest i ämnen där lärare och studenter vanligtvis lär känna varandra, med en kursstruktur som innebär ett samspel mellan lärare och studenter i en fysisk miljö. De manliga studenternas studieresultat förblev dock oförändrade under samma omständigheter, vilket kan förklaras med att deras betygsättning inte är beroende av utseendet på samma sätt. Båda studentgrupperna hade av en jury röstats fram som attraktiva. 

Hur mättes skönheten? 

–Vi hade en jury bestående av 74 personer i samma ålder som studiens 300 studenter. På grund av det stora antalet studenter delades juryn in i två delar som tillsammans värderade utseendet på studenterna, på så sätt fick dessa 37 omdömen var. Detta resultat jämfördes sedan med studenternas betyg både före och under pandemin, förklarar Adrian Mehic som nyligen fått en artikel om studien publicerad i Economics Letters, en vetenskaplig tidskrift specialiserad på spridning av nya resultat inom ekonomisk forskning. Studien kommer att utgöra en del av Mehics avhandling i nationalekonomi.

Varför tror du att lärarna gav de kvinnliga vackra studenterna höga betyg när undervisningen bedrevs på plats men sämre betyg då undervisningen var digital?

–De flesta lärarna är män, så det är rimligt att de huvudsakligen diskriminerar till förmån för de attraktiva kvinnorna. Å andra sidan gav även kvinnliga lärare de snygga kvinnorna högre betyg, men inte i samma utsträckning. Tidigare forskning har visat att personer som ser bra ut tillskrivs andra positiva egenskaper som de inte nödvändigtvis har, till exempel intelligens. Så möjligen kände de kvinnliga lärarna igen sig lite i de attraktiva kvinnorna. Och det är välkänt att vi människor behandlar dem som är lika oss själva bättre än övriga.

Adrian Mehic fortsätter:

–När undervisningen senare bedrevs på distans kunde inte lärarna se studenternas utseende på samma sätt som när undervisningen var på plats. Dessutom finns det mindre möjligheter till interaktion mellan studenter och lärare vid digital undervisning. Detta resulterade i lägre betyg.

Kontakt

Adrian Mehic är doktorand på Nationalekonomiska institutionen och Centrum för ekonomisk demografi. Hans huvudsakliga forskningsområden är ekonometri och politisk ekonomi.

adrian.mehic@nek.lu.se 

076-0379716

Läs mer om Adrian i LU Research portal