lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Snart är det 1984...

Publicerad: 2023-09-01

På nyårsafton 1979 föreslog professorn i nationalekonomi Ingemar Ståhl att staten borde avskaffa kontanter för att motverka skattefusk, informell ekonomi och stärka välfärden, i en artikel som publicerades i Svenska Dagbladet. Genom scannern i butiken kommer staten ha full koll på varje medborgares varje transaktion.

Texten var menad som en satir mot ett växande kontrollsamhälle och 40 år senare är ämnet lika aktuellt. 

Den ursprungliga artikeln från 1979 hette "Snart är det 1984..." och kan läsas i engelsk översättning här.

I en artikel i Wallstreet Journal från den 22 augusti skriver ekonomiprofessorn Daniel Klein om "Big Brother and the Digital Dollar", som bygger på Ingemar Ståhls analys och artikel. Det ursprungliga budskapet är uppdaterat genom koppling till "debanking" och digitala valutor, men Kleins citat av den gamle Lundaprofessorn passar i hög grad in på sammhällen i vår nutid.

Klein pekar på hur moderna betaningssystem kan användas för att övervaka oss och lyfter exempel som det Kinesiska kommunistpartiet.

 "Methods and means evolve, while human nature and tendencies toward despotism remain the same.", Säger Klein avslutningsvis.

Läs artikeln i Wall Street Journal här.

Om Ingemar Ståhl

Ingemar Ståhl (1938-2014) var professor i nationalekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet från 1971 till 2005.

Han var flitig som debattör, utredare och forskare från femtiotalet och till och med tjugohundratalet.

Ingemar var bland annat ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin, 
liksom i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. 

Du kan läsa hans bibliografi, skriven av Christina och Lars Jonung här.