lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nationalekonomiska institutionen

Mångsidig och omfångsrik utbildning och forskning

Nationalekonomiska institutionen är en av de största institutionerna inom Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Antalet studenter som registreras vid institutionen under ett läsår uppgår till cirka 2000. Drygt 100 personer är mer eller mindre fast knutna till institutionens verksamhet som lärare, forskare, doktorander och administrativ personal.

 

Studier i nationalekonomi har bedrivits vid Lunds universitet, med kortare avbrott, sedan dess grundande 1668. Det finns en stark forskningstradition vid Nationalekonomiska institutionen och institutionen har varit basen för namnkunniga forskare som exempelvis Knut Wicksell och Johan Åkerman, vilken blev den som grundande nationalekonomiska institutionen 1947.

För närvarande bedrivs utbildning på alla nivåer inom ämnet, från grundläggande kurser till forskarutbildning. Forskningen vid institutionen är mångsidig och omfångsrik och är i flera fall knutna till rekommenderade ubildningsinriktningar inom grundutbildningen, vilket även möjliggör ett brett utbud av kurser.

Institutionen har varit värd för många framstående internationella konferenser tack vare stöd från exempelvis Arne Ryde-stiftelsen som är knuten till institutionen.

Forskning bedrivs i dagsläget inom ekonometri, finansiell ekonomi, internationell ekonomi och utvecklingsekonomi, mikroekonomi, makroekonomi samt offentlig ekonomi med bland annat arbetsmarknadsekonomi och hälsoekonomi. 

 

Här finns vi

Besöksadress
 Tycho Brahes väg 1
 Lund
Postadress
 Box 7080
 220 07 Lund
Telefon
 046-222 00 00(vx)
Hämtställe
 10

Hitta hit