lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsstyrelsen

Nationalekonomiska institutionens styrelse

Styrelseledamöter, ordinarie

Jerker Holm, prefekt, ordförande
Tommy Andersson, Docent
Lina Maria Ellegård, Forskare
Maria Persson, Docent                                                                                            Jens Forssbaeck, Universitetslektor
Joakim Westerlund, Professor
Marie Pihl, Utbildningsadministratör
Danial Ali Akbari, Doktorand
Amanda Magnusson, Studeranderepresentant Lundaekonomerna

Styrelseledamöter, suppleanter

Hans Byström, Professor
Åsa Hansson, Docent
Karin Olofsdotter, Docent
Azra Padjan, Utbildningsadministratör
Josefin Kilman, Doktorand
Linnea Lundmark, Studeranderepresentant Lundaekonomerna
 

 

Om styrelsen

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen.

Styrelsen har 9 ledamöter och 6 suppleanter.

Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fem representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande av vilka minst en bör representera de forskarstuderande. 

Prefekt och studierektor är ansvariga för den direkta ledningen av institutions-arbetet och för att styrelsens beslut verkställs.