lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Institutionsstyrelsen

Nationalekonomiska institutionens styrelse

Styrelseledamöter, ordinarie

Jerker Holm, prefekt, ordförande
Tommy Andersson, Docent
Hans Byström, Professor
Maria Persson, Docent
Joakim Westerlund, Professor
Rikke Barthélemy, Utbildningskoordinator
Fredrik Said Madsen, Doktorand
Matilda Karlsson, Studeranderepresentant Lundaekonomerna
Nils Landén Helmbold, Studeranderepresentant Samhällsvetarkåren
 

Styrelseledamöter, suppleanter

Fredrik N G Andersson, Universitetslektor
Petter Lundborg, Professor
Birger Nilsson, Docent
Erik Wengström, Docent
Nathalie Stenbeck, Utbildningsadministratör
Simon Reese, Doktorand
Erik Ossmer, Studeranderepresentant Lundaekonomerna
Tobias Lönell, Studeranderepresentant Samhällsvetarkåren

 

Om styrelsen

Styrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, följer upp denna och beslutar i frågor som överlämnats till styrelsen.

Styrelsen har 9 ledamöter och lika många suppleanter.

Ordförandeskapet i styrelsen innehas av prefekten. Vidare finns fyra representanter för lärare, en representant för teknisk administrativ personal och tre representanter för de studerande av vilka minst en bör representera de forskarstuderande. 

Prefekt och studierektor är ansvariga för den direkta ledningen av institutionsarbetet och för att styrelsens beslut verkställs.