lu.se

Nationalekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Minor Field Studies  

MFS - SIDA-STIPENDIUM

MFS-stipendiet, som finansieras av SIDA, är en god förberedelse för dig som vill arbeta i globala sammanhang och organisationer. Det är dessutom en möjlighet att få erfarenhet och förståelse för de utmaningar som kan finnas i utvecklingsländer. Som MFS-student får du ett stipendium för att täcka en del av kostnaderna under utlandsvistelsen.

Alla studenter som beviljats MFS-stipendium deltar i en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen tar bland annat upp svenskt utvecklingssamarbete och frågor som rör kulturmöten, hälsa och säkerhet. Du får också information om de olika länderna.

MFS hanteras centralt vid de svenska lärosätena. Detta innebär att utlysning av MFS inom Lunds universitet görs samtidigt för hela universitetet.

MFS vid Lunds universitet

Vad krävs för att söka?
Behörighetskrav för att söka MFS vid LU


För ytterligare information om MFS vad gäller länder man kan åka till, förberedelser och annat matnyttigt: 

Mer om Minor Field Studies


 


 

Kontakt

Maria Persson
E-post: 
maria.persson@nek.lu.se

 

Ansökan

Ansökan sker centralt till LU och inom vissa ansökningsperioder.